Laura Blomaard gepromoveerd!

Op 30 juni 2021 verdedigde Laura Blomaard succesvol haar proefschrift “Improving care for acutely presenting older patients visiting the emergency department: the implementation of geriatric screening in routine care”.

De meeste artikelen zijn open access te vinden onder het menu: “bronnen”.

Een link naar het hele proefschrift vindt u hier bij de Universiteit Leiden

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicatie: APOP bij patiënten opgenomen op interne geneeskunde

Vandaag verscheen het volgende artikel van de APOP Studie: The APOP screener and clinical outcomes in older hospitalised internal medicine patients (Blomaard LC et al., 2020). In het artikel beschrijven we de waarde van het APOP screeningsinstrument. Patienten met een hoog risico volgens APOP hebben inderdaad slechte uitkomsten: de helft is binnen een jaar overleden. Een belangrijk gegeven om passende zorg te leveren en om in te zetten op zo lang mogelijk behoud van kwaliteit van leven! Lees verder

 
 
 

APOP screener in HiX

De APOP screener is vanaf heden beschikbaar in HiX voor alle Nederlandse ziekenhuizen met een standaard HiX pakket. Dit betekent dat heel veel ziekenhuizen van start kunnen met het screenen van ouderen op de Spoedeisende Hulp!

Wil je meteen aan de slag?

Neem contact op met ICT applicatiebeheer van je eigen ziekenhuis. Zij hebben bericht ontvangen van Chipsoft hoe de APOP screener in gebruik genomen kan worden.

Vragen of opmerkingen over gebruik?

Neem contact op met Chipsoft via de support website onder de module dossier SEH.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan en APOP op de SEH

Het APOP screeningsprogramma is ontwikkeld om de uitkomsten voor ouderen die de spoedeisende hulp (SEH) bezoeken te verbeteren door het leveren van extra zorg. Wat merkt een oudere patiënt en zijn familie op de SEH van het APOP screeningsprogramma? Dat wordt duidelijk in deze animatie, waarin je wordt meegenomen naar een dag uit het leven van Jan.
Lees verder

 
 
 

Eerste exemplaar APOP handboek officieel uitgereikt

Na jaren van onderzoek en multidisciplinaire samenwerking is er nu een praktisch handboek over het APOP-screeningsprogramma. Dit handboek werd op 21 november officieel uitgereikt tijdens het Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen.

Met dit handboek beoogt het APOP team haar ervaringen met implementatie van het APOP-screeningsprogramma te delen en zo een inspiratie te zijn voor anderen om ook te starten met het optimaliseren van zorg voor de acuut presenterende oudere patiënt. Lees verder