De Screener

De APOP Screener

Inleiding

De APOP-screener is ontwikkeld om te gebruiken door zorgverleners op de spoedeisende hulp. Gegevens van ruim 2700 oudere spoedeisende hulp patiënten uit vier verschillende ziekenhuizen (LUMC, Alrijne ziekenhuis, HMC Bronovo en Erasmus MC) zijn gebruikt om het instrument te ontwikkelen. De APOP-screening bestaat uit negen vragen aan de patiënt en het kost een verpleegkundige minder dan twee minuten om de screening af te nemen.

De vragen

De negen vragen die bij een APOP-screening aan alle oudere patiënten (70 jaar en ouder) op de SEH gesteld worden zijn:

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Aankomst per ambulance
  • Had de patiënt voor SEH bezoek regelmatig hulp nodig van iemand?
  • Had de patiënt voor SEH bezoek hulp nodig bij baden of douchen?
  • Is de patiënt in het afgelopen half jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis?
  • Is bij de patiënt de diagnose dementie vastgesteld?
  • Geheugen-vraag: In welk jaar zijn we nu?
  • Geheugen-vraag: Kunt u de maanden in omgekeerde volgorde benoemen?

De laatste twee vragen zijn vragen om de aandacht en geheugen te testen. Deze vragen zijn geselecteerd uit de gevalideerde 6-item Cognitive Impairment Test.

Wat betekenen de uitkomsten?

Bij ongeveer 70% van de gescreende ouderen worden geen afwijkende uitslagen gevonden. Bij 30% wordt een (of beide) afwijkende uitslagen gevonden:

Hoog risico op ongewenste uitkomsten

apop-icon_2
Tot deze groep hoort de 20% van de ouderen met het hoogste risico op mortaliteit of functionele achteruitgang binnen 3 maanden. Als groep hebben alle patienten in deze hoog risico-groep een risico van 60% op deze ongewenste uitkomsten. Dit kan gevolgen hebben voor diagnostische en therapeutische keuzes. Bovendien is het van belang direct te starten met (plannen van) hulp bij herstel en revalidatie.

Aanwijzingen voor cognitieve stoornissen

apop-icon_3
Dit kan ofwel zijn omdat er vooraf al stoornissen waren (zoals de aanwezigheid van dementie), ofwel het zijn nieuwe stoornissen in het kader van een delier of een andere acute oorzaak. Als groep hebben al deze ouderen hoog risico op het hebben of ontwikkelen van een delier. Preventie, vroege herkenning en behandeling daarvan zijn van groot belang.