APOP Programma

APOP Programma

Het APOP-programma is ontwikkeld binnen de APOP-studie, die in 2013 is gestart in het LUMC. Het doel is om de uitkomsten te verbeteren van acuut zieke ouderen door de zorg op de SEH te optimaliseren en de juiste vervolgzorg in te schakelen. Het APOP programma geeft zorgverleners meer inzicht in de individuele situatie en kwetsbaarheid van de oudere patiënt. Daarmee kunnen zij rekening houden in de zorg aan de oudere patiënt en zo (extra) zorg op maat leveren.

Het APOP-programma bestaat uit 4 onderdelen:

  1. De APOP-screener om te identificeren welke ouderen de grootste kans hebben op functionele achteruitgang
  2. Interventies die op de SEH ingezet worden om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften van kwetsbare ouderen en de preventie van functieverlies.
  3. Overdracht van gegevens aan opvolgende zorgverleners, zowel bij opname als bij ontslag naar huis.
  4. Scholing van artsen en verpleging op SEH en opnemende afdelingen.

Op 1 maart 2018 is het APOP programma in het LUMC geïmplementeerd als standaard zorg. Implementatie wordt zorgvuldig geëvalueerd, waardoor het programma aangepast en verbeterd kan worden.

apop-stappenplan