Eerste exemplaar APOP handboek officieel uitgereikt

NOCSO
Symposium Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg Ouderen

Na jaren van onderzoek en multidisciplinaire samenwerking is er nu een praktisch handboek over het APOP-screeningsprogramma. Dit handboek werd op 21 november officieel uitgereikt tijdens het Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen.

Met dit handboek beoogt het APOP team haar ervaringen met implementatie van het APOP-screeningsprogramma te delen en zo een inspiratie te zijn voor anderen om ook te starten met het optimaliseren van zorg voor de acuut presenterende oudere patiƫnt.

Een gedrukt exemplaar van het handboek is te verkrijgen via het contactformulier op de website.

Hier is ook een PDF versie beschikbaar voor download: